Ubase

Software vytvořený pro dálkové řízení automatizovaných systémů.


U-Base komunikuje pomocí Bluetooth nebo internetové sítě s řídicími jednotkami Bft a umožňuje instalačnímu technikovi zobrazit, upravit a změnit parametry a odesílat příkazy automatizovanému systému.

Upozornění: Chcete-li používat software U-BASE 2 a objevovat všechny jeho funkce, musíte se zaregistrovat na tomto webu: ubase.azurewebsites.net

U-Base 2 je program vyvinutý pro usnadnění správy a údržby systému spojeného přes U-Link. Díky U-Base 2 lze získat kontrolu nebo zobrazení všech parametrů činnosti automatického systému. U-base cloud, navržený pro ty, kteří již vlastní licence U-base 2, je služba, která umožňuje správu a údržbu zařízení s jejich archivací v Cloud Bft.

Uživatelé oprávnění vlastníkem licence mohou díky připojení přes web rychle a přesně upravovat parametry činnosti zařízení a zobrazovat seznam zaznamenaných poplachů.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para enviarle mensajes publicitarios acordes con los intereses demostrados durante su navegación por la red. Si continúa navegando o accede a cualquier elemento del sitio sin modificar la aceptación de las cookies, entenderemos que acepta su uso. La aceptación de cookies se puede modificar en cualquier momento, haciendo clic en Más\ información sobre cookies o a través del enlace Privacy Policy situado al pie de la página.

Continuar
Información

Se ha verificado un error imprevisto, por favor recargue la página o inténtelo más tarde.