Systémy pro správu parkoviště


ESPAS 10

Vjezdový/výjezdový terminál pro parkovací systémy pro veřejné použití, schopný pracovat v režimu "stand alone". Zařízení umožňuje ovládání vjezdu nebo výjezdu a lze jej spojit s elektromechanickými závorami.

ESPAS 20

Samostatné systémové řešení schopné fungovat bez jakéhokoliv drátového připojení; to umožňuje mít systém schopný fungovat bez potřeby nákladných stavebních prací pro trubky. Tento modulární systém je založen na faktu, že jsou všechny informace přenášeny prostřednictvím 2D čárového kódu na stvrzence. Snadno se instaluje a udržuje díky přístupu umístěnému v přední části stanice.

ESPAS 30

Parkovací systém pro komerční a profesionální použití, kde je možné mít systém propojený pomocí RS485 nebo TCP/IP Extrémní modularita umožňuje vyřešit většinu použití včetně funkce rezervace místa, rozeznávání registrační značky vozidla, rozhraní nabíjecí stanice atd. Všechny operace na vstupu, POF stroje a výstupu se zobrazí na displejích spolu s hlasovou zprávou, aby měl zákazník zkušenost s uživatelsky přívětivým systémem. Software pro systém řízení tohoto řešení umožňuje sledovat všechna zařízení a rychle získat kontrolu nad všemi záznamy týkající se použití parkoviště.

ESPAS 30 ULTRA

Parkovací systém pro komerční a profesionální použití, kde je možné mít systém propojený pomocí RS485 nebo TCP/IP Extrémní modularita umožňuje vyřešit většinu použití včetně funkce rezervace místa, rozeznávání registrační značky vozidla, rozhraní nabíjecí stanice atd. Všechny operace na vstupu, POF stroje a výstupu se zobrazí na displejích spolu s hlasovou zprávou, aby měl zákazník zkušenost s uživatelsky přívětivým systémem. Software pro systém řízení tohoto řešení umožňuje sledovat všechna zařízení a rychle získat kontrolu nad všemi záznamy týkající se použití parkoviště.

TUVA

TUVA je UHF anténa pro čtení ŠTÍTKŮ. Je k dispozici pouze pro kabelové parkovací systémy. Tato anténa, umístěná v blízkosti brány, umožňuje průjezd vozidlům označeným platným ŠTÍTKEM spojeným s předplatným. To umožňuje hladký průjezd při přiblížení k bráně. Předplatné spojené se ŠTÍTKEM lze snadno spravovat softwarem Janica.

NEA

NEA je ANPR s vysokým rozlišením. Lze ji integrovat do kabelového parkovacího systému pro hladkou praxi. Toto zařízení umožňuje uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u brány. Kamera musí být namontována v blízkosti stanic pro vjezd/výjezd a umožní uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u stanic.

SMARTLIGHT

SMARTLIGHT je parkovací naváděcí systém, který pomáhá řidiči snadno najít v dané oblasti volné parkovací místo. Osvětlené panely spolu se senzory, které detekují stav (prázdné/plné) místa, systém pomáhá řidiči snadno najít volné místo. Operátoři parkoviště mohou snadno sledovat efektivitu parkovací plochy díky SW, který graficky zobrazí prázdné/plné oblasti. Také umožňuje mít statistické analýzy.

SMARTGATE

SMARTGATE je webový systém pro kontrolu přístupu. Je založen na čtení registračních značek, je to jednoduché, intuitivní rozhraní, pro statistické použití jsou k dispozici různé zprávy.


Bft nabízí řadu řešení určených pro správu parkovacích ploch v rozmezí od základních modelů pro malá parkoviště až po náročnější systémy, které pokrývají rozsáhlá parkoviště. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit řízení přístupů, musí výběr produktu nejvhodnějšího pro danou situaci brát v úvahu počet denních otevírání vjezdu, požadovaná opatření a typ řízení závory (přes dálkové ovládání, U-Link, s kamerou nebo na dálku). Jedná se o modely stand-alone nebo s kabelem; kabelové modely představují nejpokročilejší sadu systémů pro parkování, které lze spravovat přes internet, a to díky softwaru přístupnému i na dálku.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.