Systémy pro správu parkoviště


ESPAS 10

Vjezdový/výjezdový terminál pro parkovací systémy pro veřejné použití, schopný pracovat v režimu "stand alone". Zařízení umožňuje ovládání vjezdu nebo výjezdu a lze jej spojit s elektromechanickými závorami.

ESPAS 20

Stand-alone system solution able to work without any wired connection; this is allowing to have a system able to work without the need of expensive civil work for the ducts. This modular system works based on the fact that all information are carried by means of the 2D barcode in the ticket. Easy to install and maintain thanks to the acces placed in front of the station.

ESPAS 30

Parking system for commercial and professional application where it is possible to have the system cabled via RS485 or TCP/IP The extreme modularity allows to solve the majority of all application including lot booking fuction, car license plate recognition, charging station interface etc. All operations at Entry, POF machine and Exit are displayed on the displays together with voice messages in order to have a user friendly experience for the customer. The Software Management System of this Solution allows to monitor all devices and to quickly have control of all records regarding the Parking usage.

ESPAS 30 ULTRA

Parkovací systém pro komerční a profesionální použití, kde je možné mít systém propojený pomocí RS485 nebo TCP/IP Extrémní modularita umožňuje vyřešit většinu použití včetně funkce rezervace místa, rozeznávání registrační značky vozidla, rozhraní nabíjecí stanice atd. Všechny operace na vstupu, POF stroje a výstupu se zobrazí na displejích spolu s hlasovou zprávou, aby měl zákazník zkušenost s uživatelsky přívětivým systémem. Software pro systém řízení tohoto řešení umožňuje sledovat všechna zařízení a rychle získat kontrolu nad všemi záznamy týkající se použití parkoviště.

QUADRO ESPAS 30

Quadro Espas 30 může spravovat bezdotykové karty přímo v jízdním pruhu nebo v POS Jednotka funguje v síti propojené kabelem jako součást mezi dalšími prvky systému. Má hlavní funkci pro řízení vstupní a výstupní stanici

PARKING SERVER

Server spolu se SW spravuje databázi parkovacího systému a obsahuje zálohu pro veškerá data.

POS

POS a stanice pro správu dat s PC a monitorem. Integrovaný SW Janica poskytuje chytré a uživatelsky přívětivé řešení pro systém řízení parkování a funkci pokladny, jako je platba lístku, správa předplatného. Všechny operace jsou zaznamenány a k dispozici s různým typem zpráv pro správné řízení parkování

JANICA SOFTWARE FULL

Software Janica je řešením pro snadnou správu parkovacího systému Espas 30. Všechny operace lze snadno provést prostřednictvím jednoduchého a intuitivního grafického rozhraní. Software Janica je flexibilní a snadno použitelný pro každou konfiguraci parkovacího systému, ať je jednoduchý nebo složitý.

PARKOVACÍ SOFTWARE

Softwarové moduly pro kabelové parkovací systémy

TUVA

TUVA je UHF anténa pro čtení ŠTÍTKŮ. Je k dispozici pouze pro kabelové parkovací systémy. Tato anténa, umístěná v blízkosti brány, umožňuje průjezd vozidlům označeným platným ŠTÍTKEM spojeným s předplatným. To umožňuje hladký průjezd při přiblížení k bráně. Předplatné spojené se ŠTÍTKEM lze snadno spravovat softwarem Janica.

NEA

NEA je ANPR s vysokým rozlišením. Lze ji integrovat do kabelového parkovacího systému pro hladkou praxi. Toto zařízení umožňuje uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u brány. Kamera musí být namontována v blízkosti stanic pro vjezd/výjezd a umožní uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u stanic.

SMARTLIGHT

SMARTLIGHT je parkovací naváděcí systém, který pomáhá řidiči snadno najít v dané oblasti volné parkovací místo. Osvětlené panely spolu se senzory, které detekují stav (prázdné/plné) místa, systém pomáhá řidiči snadno najít volné místo. Operátoři parkoviště mohou snadno sledovat efektivitu parkovací plochy díky SW, který graficky zobrazí prázdné/plné oblasti. Také umožňuje mít statistické analýzy.

SMARTGATE

SMARTGATE je webový systém pro kontrolu přístupu. Je založen na čtení registračních značek, je to jednoduché, intuitivní rozhraní, pro statistické použití jsou k dispozici různé zprávy.


Bft nabízí řadu řešení určených pro správu parkovacích ploch v rozmezí od základních modelů pro malá parkoviště až po náročnější systémy, které pokrývají rozsáhlá parkoviště. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit řízení přístupů, musí výběr produktu nejvhodnějšího pro danou situaci brát v úvahu počet denních otevírání vjezdu, požadovaná opatření a typ řízení závory (přes dálkové ovládání, U-Link, s kamerou nebo na dálku). Jedná se o modely stand-alone nebo s kabelem; kabelové modely představují nejpokročilejší sadu systémů pro parkování, které lze spravovat přes internet, a to díky softwaru přístupnému i na dálku.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.