Každý z našich originálních výrobků v sobě ukrývá celý svět. Svět Bft.


Věci, které vyrábíme, neobsahují jen tištěné spoje, šroubky a elektrické vodiče. Oprostěte se od pouhého tvaru a rozpoznáte zkušenosti designéra a inteligenci a dovednosti výrobce. Nahlédněte pečlivě do jejich nitra a spatříte loajalitu těch, kteří se je každý den rozhodnou používat.

 

Náš standard stanoví ihned rozpoznatelnou úroveň kvality: špatné provedení a mimořádně nízká cena jsou prvními varovnými znaky padělaného produktu BFT, který může ohrozit bezpečnost celého systému a představovat riziko, že systém nebude fungovat správně.

Nahlaste podezřelý produkt nebo e-partnera

Řešení společnosti Bft je autentické pouze tehdy, pokud jsou autentické všechny jeho součásti.

Nákup plagiátu výrobku společnosti Bft je nebezpečný, protože nechrání zákazníky před případnými anomáliemi, které se mohou při jeho každodenním používání vyskytnout. Současně jim také brání v tom, aby mohli využívat specializované pomoci našich partnerů v daném regionu.

Záruka na výměnu nebo certifikovaná asistence Bft jsou k dispozici pouze pro originální výrobky.

Nahlaste podezřelý produkt nebo e-partnera

Důvěra v naše partnery je tím nejlepším řešením pro boj s padělky.

Široká mezinárodní přítomnost společnosti Bft nám umožňuje rychle reagovat na veškeré požadavky našich zákazníků a distributorů a efektivně tak bojovat proti distribuci plagiátů.

Rozhodnutí stát se e-partnerem znamená zavázat se k plnění cílů společnosti BFT a dodržovat bezpečnostní požadavky, které z těchto cílů vyplývají. Nepravdivé prohlášení určité osoby, že je e-partnerem, neznamená jen učinění falešného tvrzení, ale také to porušuje hodnoty, které společnost BFT představuje.

Pomocí níže uvedeného formuláře nám prosím nahlaste případné neautorizované prodejce. Pomůže nám to bojovat proti oběhu padělaných produktů BFT a udržet úroveň kvality, která je pro nás charakteristická.

Nahlaste podezřelý produkt nebo e-partnera

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.