HIDE SL SMART BT A

Karta skupiny (PDF)

24V pohon s relativním kodérem vybavený převodovým motorem a řídicí jednotkou, určený pro posuvná vrata, který lze instalovat uvnitř vhodně obrobeného ocelového (HIDE SL SMART BT A150 a HIDE SL SMART BT A300) nebo hliníkového (HIDE SL SMART BT A300) sloupku.Ideální řešení pro obytné domy, kde je zapotřebí plně integrovat automatizaci vrat s cílem snížit vizuální dopad motoru a řídicí jednotky: pohon HIDE SL je nainstalován zcela uvnitř konstrukce a pro ty, kteří vraty procházejí či projíždějí, je tedy zcela neviditelný.

Hlavní funkce

Menší velikost: čistotu a eleganci řešení umocňuje možnost zabudování převodového motoru, řídicí jednotky a příslušenství do konstrukce vrat, což umožňuje úplné skrytí automatizačního mechanizmu.

Záložní baterie (příslušenství): v případě výpadku proudu umožňuje záložní baterie vrata několikrát otevřít a zavřít, aniž byste je museli otevírat ručně pomocí uvolňovacího mechanismu. Záložní baterie je navržena speciálně k instalaci uvnitř konstrukce vrat a je plně integrovaná, a proto ji nikdo, kdo vraty prochází či projíždí, zvnějšku nevidí.

Magnetický koncový spínač (příslušenství): po výpadku proudu a při absenci záložní baterie používá řídicí jednotka toto příslušenství k okamžité detekci polohy vrat, když jsou zcela zavřená, aniž by bylo nutné provádět speciální manipulaci za účelem nalezení koncového spínače. K dispozici jsou dvě verze příslušenství, jedna speciálně pro ocelové sloupky a jedna speciálně pro hliníkové.

Snadno použitelný uvolňovací mechanismus: v případě potřeby použijte zvláštní uvolňovací klíč na vnější straně speciálně opracovaného sloupku k odpojení vrat od pastorku automatizace a poté vrata ručně otevřete a zavřete.

U-LINK: Jednotná komunikační platforma pro všechny typy řídicích jednotek a přijímačů. Inovativní systémy připojení vyvinuté společností BFT spolu s řešeními pro automatizaci bezdrátového domácího přístupu jsou začleněny prostřednictvím komunikačního protokolu systémů U-Link.

U-CONTROL: Aplikace pro dálkové řízení a ovládání zařízení U-Link. Zařízení se připojuje k domácí wi-fi síti prostřednictvím B-EBA wifi. Aplikace zvládne až 6 uživatelů na B-EBA (uživatel administrátor + 5 hostů).

D-TRACK: dynamický pohyb zajišťující potřebný tah pro bezpečný provoz. Tento inteligentní systém řízení točivého momentu je založen na mikroprocesorové technologii řídicích jednotek BFT. Získává data od několika senzorů a aktualizuje úroveň tahu požadovaného pro pohyb. D-Track také instalačnímu techniku usnadňuje vypracování zákonem požadovaných certifikací. To umožňuje systému BFT správné a zcela bezpečné fungování bez ohledu na povětrnostní podmínky, teplotu nebo míru mechanického opotřebení.

Technologie

U-Link

Jednotný komunikační protokol pro všechny typy řídicích jednotek a přijímačů. Inovativní propojovací systémy vyvinuté v Bft se integrují se systémy bezdrátového spojení v oblasti automatizace přístupových bodů prostřednictvím nového komunikačního protokolu U-link. Technologie vyvinutá a projektovaná pro činnost s využitím specifických gateways pro každý typ fyzických médií a komunikačního protokolu. Pro dosažení maximální efektivity práce technika jak při realizaci systému, tak při jeho údržbě je Bft schopna nabídnout řešení na bázi spojení systémem Bluetooth pro krátké vzdálenosti a na úrovni TCP/IP pro připojení na dálku. U-Link poskytuje kromě naprosto stabilního standardu a správné komunikace kompletní ochranu dat se dvěma úrovněmi šifrování, jak pro šifrování dat a hesla protokolu, tak pro základní komunikační systém. - U-Link je technologická platforma, která tvoří srdce produktů BFT - U-link používá otevřený přístup: změnou B-Eba, brány ve vlastnictví BFT, je možné se přizpůsobit mnoha různým komunikačním jazykům - U-link je pružný: může pracovat s nebo bez připojení k síti, podle nainstalované B-eba gateway - U-Link umožňuje vzdálenou údržbu výrobků díky obousměrné komunikaci - U-link je rozšířitelný: lze přidat neomezený počet objektů do jedné sítě U-link - U-Link umožňuje vytvoření skupin výrobků: různé B-eba mohou být sloučeny, aby umožnily individuální nebo skupinové řízení výrobků, které jsou s nimi spojeny U-link je inovace, která transformuje výrobky do řešení Bft.

Dynamické rízení kroutící síly

Potřebný krok pro bezpečnou práci. Tento inteligentní systém řízení točivého momentu se zakládá na využití mikroprocesorové techniky řídicích jednotek Bft. Získává data z několika ukazatelů, aktualizuje úroveň tahu potřebnou k provedení cyklu. D-Track také instalačnímu technikovi usnadňuje přípravu osvědčení vyžadovaných zákonem. Tradiční řídicí jednotky neumí "snímat" přesnou polohu brány a zvolí pak konstantní úrovně momentu a nemohou tak zajistit stabilní citlivost v čase během cyklů otevírání a zavírání. Řídicí jednotky BFT naopak zaznamenají i ty nejmenší změny v odporové síle brány či vrat způsobené například vlivem teplotních rozdílů nebo opotřebením, a mohou proto nastavit optimální točivý moment motoru. Tradiční řídicí jednotka naproti tomu není schopná rozpoznat změny v požadované tažné síle a hlásila by v tomto případě výskyt neexistujících překážek. Systém BFT je tedy zárukou maximální bezpecnosti systému a jeho dokonalého fungování nezávisle na klimatických podmínkách, teplote a stupni mechanického opotrebení.

24 V

Přesná, bezpečná a spolehlivá technologie Technologie 24V od Bft poskytuje optimální výkon s přesným nastavením zpomalení při zavírání a otevírání. Bezpečnost je dalším klíčovým aspektem, který zaručí zastavení a okamžité obrácení chodu v případě překážek. Účinnost této technologie je zárukou spolehlivosti výrobku.

EE LINK

Pro rychlé a bezpečné programování. EELINK je systém vyvinutý společností BFT, který prostřednictvím spojení s ručními programovacími přístroji (Unipro, Uniradio a Proxima) umožňuje přenos dat z automatických systémů do počítačů a naopak. Tímto způsobem se EEdbase nebo U-Base jako databáze informací uložených v paměti instalovaných systémů neustále aktualizují. Díky tomuto softwaru lze každému systému přiřadit potřebné osobní parametry: obecné údaje o majiteli, adresu, jméno technika údržby a jméno vlastníků rádiových dálkových ovladačů a mnoho dalších informací. S EElink stačí stisknout několik tlačítek pro snadnou správu zákaznické základny nebo pro preventivní údržbu. Rovněž dříve složité činnosti jsou nyní daleko jednodušší. Například nová konfigurace řídicí jednotky nebo rádiového přijímače v případě výměny nebo nastavení ovládacího panelu vycházeje ze standardní nebo osobní konfigurace.

ER - READY

Nový kódovací systém pro přímé klonování dálkových ovladačů Spočívá na základě mikroprocesorové techniky a umožňuje klonovat jakékoli dálkové ovládání MITTO na dálkové ovládání MITTO REPLAY. Původní dálkové ovládání vlastně "naučí" druhý ovladač správný kód, který se pak automaticky přidá do paměti přijímače v okamžiku jeho prvního použití. To vše se děje na nejvyšší úrovni zabezpečení použitím bezpečné přenosové soustavy Rolling Code.

Rolling Code

Pro bezpečný přenos. Ovladace BFT používají systém plovoucíhokódu rolling-code, který naprosto bezpecne rídí ovládání, a brání jakémukoliv násilnému poškození zvenku. Pri každém stisknutí tlacítka na ovladaci se do rídicí jednotky vždy vyšle jiný kód, který lze identifikovat pouze prijímacem, a tento kód se prijme pouze jednou. Vytvorený algoritmus tak zabrání dalšímu opakování kódu.

Seznam výrobků

  • News

24 V pohon s řídicí jednotkou pro posuvná vrata do 150 kg určený k instalaci uvnitř sloupku vrat. D-Track a U-Link. Rychlost panelu vrat 11 m/min. Pro ocelové sloupky.

  • News

24 V pohon s řídicí jednotkou pro posuvná vrata do 300 kg určený k instalaci uvnitř sloupku vrat. D-Track a U-Link. Rychlost panelu vrat 11 m/min. Pro ocelové a hliníkové sloupky.

Příslušenství

CP
D221073

plastový hreben, modul 4, prurez 22 x 22 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na ocko Max. nosnost 600 kg.

CVZ
D571053

ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 12 mm, délka 1 m, šroub na podpěrách Max. nosnost 1000 kg.

CVZ-S
N999320

ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 8 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na podložky Max. nosnost 800 kg.

RADIUS LED BT A R1 W
D114168 00003

Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.

RADIUS LED BT A R1
D114093 00003

Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.

RADIUS LED BT A R0
D114094 00003

Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.

SHAC
P125048

Magnetický koncový spínač pro HIDE SL, vhodný pro ocelové sloupky.

SRAL
P125044

Magnetický koncový spínač pro HIDE SL, vhodný pro hliníkové sloupky.

HIDE SL ADA
P125045

Kotevní deska pro pohony HIDE SL uvnitř hliníkového sloupku.

HIDE SL BAT
P125049

Sada záložních baterií pro HIDE SL

COMPACTA A20-180
P111782

Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud

B EBA WI-FI GATEWAY
P111494

Rozšiřující karta umožňuje připojení zařízení U-link k domácí Wi-Fi síti. Připojené pohony lze ovládat dálkově aplikací U-control, která je k dispozici pro smartphony Android a IOS.

Rozšiřující karta umožňuje připojení zařízení U-link k domácí Wi-Fi síti. Připojené pohony lze ovládat dálkově aplikací U-control, která je...

MITTO B RCB02 R1
D111904

Vysílač s 2 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.